Opregte Sneeker kop

Grou in de laatste minuut kampioen;
Halve Maen wint slotwedstrijd

Snitser Mar, 17 augustus 2018 – Zelden is het SKS skûtsjesilen op de laatste meters beslist zoals dit jaar.

Douwe Visser (Grou) moest zorgen dat de klassementsleider Sytze Brouwer (Heerenveen) twee plaatsen achter hem zou eindigen.

sneekIn het laatste kruisrak lag Brouwer, na Jeroen Pietersma (Drachten) van de derde plek verdrongen te hebben, als derde en dus op kampioenskoers.

Grou zorgde ervoor, door Drachten mee te nemen, dat bij de finish Brouwer net die derde plaats niet kon pakken en dus de reserve-kampioen werd.

LemmerOp de foto nog net een stukje zeil van Grou, daarvoor Drachten die derde werd en op de achtergrond Heerenveen.

Visser en Brouwer eindigden overigens met een gelijk aantal punten, 43.8, zodat de regel ging gelden dat wie als eerste van de twee binnenkomt, kampioen is. En dat was in het voordeel van Grou. De slotwedstrijd werd gewonnen door de Halve Maen van Klaas Westerdijk.

huldiging Het was de bloedstollende apotheose van een seizoen waarin winnaars een dag later soms als laatste eindigden. Met andere woorden, de gelijkwaardigheid van de veertien SKS is zo goed als bereikt zonder dat er sprake is van een "eenheidsklasse". Het komt nu aan op de kwaliteit van schippers en bemanningen. Op drie skûtsjes na moesten alle schepen het maximale aantal van 14 punten als slechtste resultaat aftrekken.

De wedstrijd werd vooraf gegaan door een uitspraak van de zeilraad in een hoger beroepzaak aangespannen door Earnewâld. Het hoogste rechtscollege van de SKS bevestigde de uitspraak van de jury: Gerhard Pietersma was fout geweest in de tweede wedstrijd van Lemmer, waardoor onder meer aan boord bij Akkrum een gewonde viel doordat in een uitwijkende manoeuvre de giek van Heerenveen de schotenman aan het hoofd raakte.

Bij die confrontatie vielen harde woorden, over en weer en vooral van de kant van Pietersma. Hij bood tijdens de routebespreking in het openbaar zijn excuses aan, met name aan Sytze Brouwer van Heerenveen die zich behoorlijk geschoffeerd voelde.

hoofdprijs De finale op de Snitsermar leek eerst een zacht eitje voor Grou te worden, maar in de loop van de race kwam er toch meer spanning en werd duidelijk dat uiteindelijk de beslissing niet viel door goed zeilen, maar door tactisch te varen en het eigen voordeel te creëren.

Uitslag finale Snitser Mar

Eindklassement (na aftrek slechtste resultaat)


Uitslag protesten bekend, gevolgen nog onduidelijk

Lemmer, 16 augustus 2018 - Rond acht uur vanavond was de jury klaar met de behandeling van de protesten. Gerhard Pietersma kreeg officieel 14 punten (hij heeft inmiddels hoger beroep aangetekend, dat vrijdagmorgen voor de routebespreking wordt behandeld). Sytze Brouwer werd van alle blaam gezuiverd en Pieter Meeter mag mogelijk voor de wedstrijd een gemiddeld aantal punten gaan rekenen.

Daarvoor moet het SKS-bestuur nog wel toestemming geven, vermoedelijk omdat het ongeval aan boord mogelijk niet direct een gevolg van een overtreding van een ander skûtsje was.

Mocht het SKS-bestuur het advies van de jury niet overnemen, dan krijgt Akkrum wel veertien punten omdat het "vrijwillig" de wedstrijd heeft verlaten.

Zoals bekend werd bemanningslid Richard Koehoorn gewond door een klap van de giek. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat de bemanning van de traumaheli bijstand had verleend.


Opnieuw winst voor Súdwesthoek;
bemanningslid Akkrum naar ziekenhuis

LemmerLemmer, 16 augustus 2018 – Een tweede zege voor Auke de Groot van de Súdwesthoeke en nu na een vliegende start. Maar ook een gewonde aan boord van Pieter Meeter. Een schotenman had de giek tegen het hoofd gekregen en moest naar het ziekenhuis. Voor alle zekerheid kwam een traumaheli ter plekke om bijstand te verlenen.

Lemmer Het ongeluk gebeurde, hoe het kwam is nog niet helemaal duidelijk, nadat drie skûtsjes bij de boei bij de pier met elkaar in conflict waren geraakt. Bij deze situatie waren Akkrum, Earnewâld en Heerenveen betrokken. Meeter verliet met de gewonde het wedstrijdveld en riep middels de gele vlag medische bijstand op. Gerhard Pietersma, een van de kandidaten voor de titel, streek de zeilen ook maar Heerenveen zeilde door, maar wel in de achterhoede. Alle drie zetten de protestvlag zodat de wedstrijd een vervolg kreeg bij de jury.

Lemmer Inmiddels passeerde Auke de Groot (Súdwesthoek) de op kop liggende Douwe Visser (Grou), die in de loop van de wedstrijd terugviel naar een zesde positie.

Achter De Groot ontwikkelde zich de strijd tussen Johannes Meeter (Huzum), Albert Visser (Lemmer) en Willem Zwaga (Lemmer).

LemmerDe Groot, dat werd vrij snel duidelijk, toonde zich de alleenheerser van de Baai van Lemmer en pakte de tweede dagzege.

Rond acht uur 's avonds waren de protesten behandeld. Gerhard Pietersma kreeg officieel 14 punten, Sytze Brouwer werd van alle protesten vrijgesproken en Pieter Meeter mag mogelijk voor de wedstrijd een gemiddeld aantal punten gaan rekenen. Daarvoor moet het SKS-bestuur nog toestemming geven, vermoedelijk omdat het ongeval mogelijk niet direct een gevolg van een overtreding van een ander skûtsje was. Mocht het SKS-bestuur het advies van de jury niet overnemen, dan krijgt Akkrum wel veertien punten omdat het "vrijwillig" de wedstrijd heeft verlaten.

Uitslag Lemmer (comm. Lemmer)


Súdwesthoek wint met dank aan sleepstart

LemmerLemmer (comm. Leeuwarden), 15 augustus 2018 – En daar was dan die sleepstart eindelijk. In de Baai van Lemmer, als compensatie voor het niet doorgaan van de wedstrijd bij Earnewâld. Want daardoor konden de skûtsjes die voor de Veenhoop achterin hadden geloot, het nadelige verschil niet door goed zeilen vereffenen. Dus trok de sleepboot de veertien in de omgekeerde volgorde van de Veenhoop vandaag het beschutte deel van het IJsselmeer op.

Schipper Auke de Groot zal het SKS-bestuur de beslissing om de sleepstart toch door te laten gaan, in dank afnemen. Want voor zeker 60 procent dankte hij de overwinning aan het feit dat hij als eerste in die sleep lag en snel weg kon komen. En dat gold ook voor de latere twee en drie in de daguitslag, Akkrum en Leeuwarden. Pieter Meeter en Willem Zwaga lagen als derde en tweede in de startvolgorde.

aktie lemmer Auke de Groot was weg en bleef de hele wedstrijd op flinke afstand van de volgers, al werd hij in de laatste ronde nog wel bedreigd door Pieter Meeter (Akkrum), maar het lukte de laatste niet de eerste plaats te veroveren. Daarachter bleven de posities zoals ze na het derde kruisrak genoteerd konden worden: Leeuwarden, Heerenveen, Lemmer, Halve Maen en Grou en de rest van de vloot.

Sudwesthoeke Pas bij de finish was het nog even spannend toen bleek dat zeilen over de breedte van de baai en over bakboord beter was langs de polderdijk. Huizum profiteerde daarvan en passeerde Earnewâld; Joure kon op de eindlijn de rode lantaarn overdragen aan Woudsend.

Morgen is de vliegende start terug, opnieuw in de baai van Lemmer, nu onder verantwoordelijkheid van de commissie Lemmer. De kampioen 2018 zal zeker dan nog niet bekend worden, want er zijn in ieder geval vier duidelijke kandidaten voor de hoogste trede vrijdag na afloop van de finale op de Snitser Mar.

Uitslag Lemmer (comm. Leeuwarden)


Toch nog sleepstart als compensatie voor Earnewâld?

Woudsend, 14 augustus 2018 – Er komt mogelijk toch nog een sleepstart bij het skûtsjesilen dit jaar. Het SKS-bestuur heeft de commissies Leeuwarden en Lemmer laten weten dat zij de komende dagen met een sleepstart rekening moeten houden. Er is geadviseerd deze startmethode in de plaatselijke bepalingen op te nemen.

Oorspronkelijk zou de wedstrijd vandaag bij Woudsend met een sleepstart beginnen. Dit omdat de wedstrijd vorige week dinsdag bij Earnewâld was afgelast. De skûtsjes zouden dan in de volgorde, bepaald bij de loting voor Veenhoop en Earnewâld, achter de sleepboot komen. Vanwege de windkracht kon dat vandaag echter niet doorgaan.

Schippers klaagden dat nu de lotingsverschillen tussen Veenhoop en Earnewâld, een gevolg van de walstarts, niet werden gecompenseerd. Er is dus een kans dat in de Baai van Lemmer dat alsnog gebeurt.


Weer een zege voor Sytze Brouwer (Heerenveen)

Woudsend, 14 augustus 2018 - Het wordt meer en meer duidelijk wie de grote favorieten zijn voor het kampioenschap 2018 van de SKS. Sytse Brouwer (Heerenveen) en vooral Douwe Visser (Grou) gooien hoge ogen. Op de Heegemer Mar bij Woudsend waren zij de nummers 1 en 2.

Woudsend Maar waar was Willem Zwaga met zijn Leeuwarder skûtsje, die een dag eerder op hetzelfde water, zijn derde zege boekte? Hij kwam als laatste over de eindlijn. Nog voor de start, de tweede overigens, want bij de eerste waren teveel skûten te vroeg over de lijn, kwam Zwaga in de problemen. Op het oog (zie foto links) leek het alsof de Leeuwarders vast zaten aan het Drachtster skûtsje van Jeroen Pietersma. Minutenlang dreven ze bij elkaar, terwijl op het voordek van de Leeuw de mannen druk bezig waren. Ondanks een inhaalrace, kwam Zwaga uiteindelijk als laatste binnen.

Woudsend De grote strijd was tussen Heerenveen en in eerste instantie Jappie Visser met de Sneker Pan. De debutant kon de tweede stek niet behouden, onder het geweld van Grou en Albert Visser met het Lemster skûtsje wist Jappie zich toch op de vierde plaats te handhaven. De Snekers vierden dat als hadden ze de wedstrijd gewonnen.

Het was niet alleen tegen elkaar zeilen, er moest ook rekening worden gehouden met de soms vlagerige wind. Met name als er langs het grootscheepvaarwater van het Johan Friso Kanaal gezeild moest worden. Dan helden de schepen zwaar over. Maar tot ongelukken kwam het niet.

woudsend Er was verwacht dat met een sleepstart zou worden begonnen. Het was immers de vervangende wedstrijd voor de afgelaste van Earnewâld. Wedstrijdleider Teake van der Meulen vond evenwel dat het te lang zou duren voordat de zeilende skûtsjes in de vooraf vastgestelde volgorde aan het touw achter de sleper zouden hangen. Hij besloot er toch maar een vliegende start van te maken.

Morgen en donderdag wordt er gezeild op het IJsselmeer in de Baai van Lemmer. Woensdag onder auspiciën van de commissie Leeuwarden en donderdag onder leiding van de Lemster commissie. Maar of op de tweede dag de kampioen 2018 bekend zal zijn, is nog de vraag. En dat is wel eens anders geweest.

Uitslag Earnewâld/Woudsend


Grou tweemaal gediskwalicifeerd

Woudsend, 13 augustus 2018 – Douwe Visser en het skûtsje van Grou zijn vandaag tweemaal uitgesloten. Visser wordt echter maar één keer gestraft met 14 punten. De protesten van zowel Woudsend als Drachten tegen Grou die betrekking hadden op dezelfde situatie werden dus door de jury gehonoreerd.

Grou kwam in bakboord-stuurboord-situatie bij de allereerste boei van de wedstrijd in aanvaring met het skûtsje van Teake van der Meulen (Woudsend). Woudsend lag op de voorrangsboeg. Grou riep in dezelfde situatie Drachten aan, die aan lij van het Grouster skûtsje lag. Deze aanroep was volgens Jeroen Pietersma van Drachten niet duidelijk, wat door een getuige van het skûtsje van Earnewâld werd bevestigd. Reden voor de jury om het protest van Drachten te honoreren en het tegenprotest van Grou af te wijzen.

Bij een ander protest, van Drachten tegen Huizum, werd Pieterma in het ongelijk gesteld omdat hij protesteerde op een artikel dat in de betreffende situatie niet van kracht was.

Uitslag Woudsend


Protest tegen Grou kan koppositie klassement kosten

Woudsend 13 augustus – Een protest van Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) kan Douwe Visser (Grou) zijn koppositie in het klassement kosten en zelfs het kampioenschap. Volgens kenners ging Grou al bij de eerste boei in de fout.

Van der Meulen, die op het Heegermeer, dus op eigen water als derde eindigde, was niet lief tegenover de Grousters. Hij kwam met de rode vlag over de eindlijn, daarmee aangevend dat hij het protest doorzette.

Het was een van de schaarse "hoogtepunten" van een wedstrijd, die ondanks de sombere verwachtingen van de diverse weerprofeten (zware buien en zelfs onweer) twee uren kon duren. Maar na de derde boeironding in de eerste route veranderde er amper wat in de onderlinge verhoudingen. En die wisselingen speelden zich af in de middenmoot.

Aan het eind was nog een leuk duel te zien tussen de nummers 1 en 2 in de wedstrijd, Willem Zwaga (Leeuwarden) en Gerhard Pietersma (Earnewâld). De laatste leek zijn opponent slim af te zijn, maar Zwaga gooide op tijd de deur naar de finish voor Pietersma dicht.

Pietersma nam door de tweede plaats de leiding in het klassement van Visser over, die nu tweede staat, maar als het protest wordt toegewezen aan Woudsend, gaat Willem Zwaga, mede dankzij zijn derde dagoverwinning naar de tweede plaats.

Tijdens het finishen deed zich nog een incident voor. Een bootje met daarin medewerkers van het track en trace systeem, waarop via internet de SKS-wedstrijden zijn te volgen, sloeg om. De opvarenden kwamen er met een nat pak vanaf.


Zeilraad SKS honoreert hoger beroep Heerenveen

Woudsend 13 augustus – De zeilraad, het college waar de deelnemers aan het skûtsjesilen van de SKS, in beroep kunnen gaan tegen de beslissingen van de jury, heeft vanmorgen het hoger beroep van Heerenveen gehonoreerd.

Heerenveen en Leeuwarden waren zaterdag tijdens de wedstrijd op het IJsselmeer bij Stavoren met elkaar in aanvaring gekomen en moesten beide met averij naar de kant.

De jury wees beide protesten af, maar de zeilraad heeft Heerenveen in het gelijk gesteld. Dat betekent dat Sytze Brouwer voor deze wedstrijd een gemiddeld aantal punten krijgt over alle wedstrijden behalve die Stavoren. De uitspraak betekent tevens de Leeuwarden de veertien punten behoudt.

Het gemiddeld aantal punten wordt toegekend omdat Heerenveen met het kapotte roer naar de kant moest door een fout van een ander.


Twee uitvallers en een niet-starter bij Stavoren

Stavoren: 11 augustus 2018 - Je kunt je afvragen of de wedstrijd bij Stavoren wel representatief was wat betreft de krachtsverhoudingen momenteel in de SKS-vloot. Een typische achterhoedeschuit eindigde bijvoorbeeld als tweede.

In een zware zee wisten elf skûtsjes de drie rondjes bij Stavoren af te leggen. Inderdaad elf. Jappie Visser (Sneek) besloot nadat hij even buiten de haven was geweest, terug te keren omdat hij het zeilen onverantwoord vond. Na het eerste kruisrak keerde Sytze Brouwer (Heerenveen), een dag eerder nog winnaar, terug naar de volgvloot met een kapot roer en vervolgens moest Willem Zwaga (Leeuwarden) de strijd staken nadat de waterstang kapot was geraakt en dus de fok niet goed meer kon worden gezet.

Stavoren Dat alles kwam mede door de hoge golven die er voor de IJsselmeerkust stonden. De goed gevulde publieke tribune was de lager wal voor de deelnemers en daar stond de zware zee. Tijdens de routebespreking wees de voorzitter van het plaatselijke comité, Piet Blauw, op de situatie voor de oude haven. Blijf daar wat uit de buurt, was zijn waarschuwing. Onder de schippers ontstond al snel een discussie: varen of niet varen, waarna als compromis een uur uitstel uit de bus kwam.

Het gevaar zat hem vooral in de verwachte windvlagen tot in kracht zes. En daarnaast de zware golfslag die een platbodem mee op drift neemt. Waarschijnlijk is dat ook de oorzaak van de panne bij Heerenveen geweest. Gelukkig is de zondag een "rustdag" en kan de schade bij zowel Leeuwarden als Heerenveen worden gerepareerd.

staveren De wedstrijd zelf was een kwestie van heel houden. Grou pakte bij de tweede boei de leiding om die niet meer af te staan. Al snel werd Douwe Visser gevolgd door Jaap Zwaga van Langweer (normaliter in de achterhoede vertoevend) en Klaas Westerdijk (Halve Maen). De laatste werd uiteindelijk verdrongen door Jeroen Pietersma (Drachten). Hij heeft als adviseur de bekende zeilmaker en bemanningslid Sipko Zwart op het achterdek. Westerdijk laat zich bijstaan door de Olympische zeiler Mark Neeleman.

De jury kon na de wedstrijd aan de bak. Heerenveen en Leeuwarden, de twee skûtsjes die de wedstrijd met averij verlieten, protesteerden tegen elkaar. Beide protesten werden afgewezen. Anders lag dat met het protest van Rinus de Jong (Joure) tegen Johannes Meeter (Huizum). De laatste werd in een bakboord-stuurboord-sitiuatie in het ongelijk gesteld, zodat Huizum veertien punten aan de broek kreeg en van de elfde plaats van de daguitslag werd geschrapt.Uitslag StavorenEerste zege voor Sytse Brouwer

Elahuizen: 10 augustus 2018 - Sytze Brouwer wist op de Fluezen bij Elahuizen de eerste dagzege van dit seizoen binnen te halen. En met recht want het Heerenveenster skûtsje lag de hele wedstrijd aan de leiding.

Er werd later gestart dan de planning was. Felle regenbuien en harde windstoten teisterden het langgerekte meer. Even was men bang dat de tweede inhaalrace in het programma moest worden ingeschoven, maar gelukkig hoefde dat niet.

Uiteindelijk werd tegen drie uur gestart, waarbij twee zeilers te vroeg over de lijn gingen: Jeroen Pietersma (Drachten) en Jaap Zwaga (Langweer). De laatste, de hekkensluiter van het klassement, verliet vrij snel daarna het water, naar verluidt vanwege ziekte.

Later in de wedstrijd zagen we Gerhard Pietersma, de klassementsleider, het veld verlaten. Hij was in een bakboord-stuurboord-kwestie met Pieter Meeter verzeild geraakt. Daarbij was het Earnewâldster skûtsje de foute partij en veiligheidshalve ging Pietersma daarom naar zijn volgvloot terug. Daarmee voorkwam hij dat hij na een protest zou worden uitgesloten en veertien niet-aftrekbare strafpunten zou krijgen.

Later leek nog een favoriet in de fout te gaan. Douwe Visser (Grou) verloor nogal wat meters. Dat zou een gevolg zijn geweest van een stuurfout bij een boei. Hij werd uiteindelijk zevende, achter de te vroeg gestart Jeroen Pietersma.

Na bijna twee uren varen kwam Heerenveen dus als eerste binnen, met daarachter weer de sterk zeilende Johannes Meeter (Huizum) en Willem Zwaga (Leeuwarden) op de derde plaats. De laatste nestelde zich dankzij deze prestatie op de tweede plaats in het klassement. Winnaar Sytze Brouwer klom op naar de derde positie. Dit alles na aftrek van het slechtste resultaat.

Morgen wordt gezeild op het IJsselmeer bij Stavoren. Aan de zuidkant, dat gezien de verwachte windrichting lager wal zal zijn. Dat betekent dat de schippers niet alleen te maken krijgen met de wind maar ook behoorlijke golven.Uitslag ElahuizenTweede winst voor Leeuwarden onder dreiging onweer

Langweer: 9 augustus 2018 - Willem Zwaga (Leeuwarden) was op de Langweerder Wielen de rapste van de dertien skûtsjes die de wedstrijd volbrachten. Auke de Groot (Súdwesthoek) was met materiaalpech aan de gaffel al vroegtijdig naar de wal teruggekeerd.

De wedstrijd werd na een anderhalf uur beëindigd toen het gerommel van het naderde onweer in de verte hoorbaar was. De bekende weerman Gerrit Hiemstra had -friestalig- via een tweet de SKS daarvoor al gewaarschuwd. Binnen zes minuten na de winnaar kwam de nummer laatst, Teake Klaas van der Meulen (Woudsend), over de eindstreep.

Vanuit de start heerste Zwaga met zijn Leeuwarder Skûtsje op de Langweerder Wielen. Zijn grote voorsprong op Gerhard Pietersma (Earnewâld) slonk tot een kleine anderhalve minuut. Douwe Visser (Grou), regerend kampioen en winnaar bij Terherne, kwam nu als tiende binnen, waardoor hij de eerste plaats in het klassement nu moet overdragen aan Gerhard Pietersma. Albert Visser (Lemmer), de nummer drie van gisteren, kwam niet verder dan de achtste plek.

Na aftrek van het slechtste resultaat gaat Pietersma aan de leiding, op vier punten gevolgd door Douwe Visser en op 4,9 punten door Zwaga. Vrijdag wordt gevaren bij Elahuizen op de Fluezen.Uitslag LangweerDouwe Visser veruit de snelste op Snitsermar

Terherne: 8 augustus 2018 - Douwe Visser heeft woensdag de derde wedstrijd van de Sks op de Snitser Mar magistraal gewonnen. Hij finishte 5 minuten voor Sytse Brouwer met Heerenveen. De grote voorsprong was mede te danken aan de inkorting van het laatste lange kruisrak. Dat was zo'n verrassing voor de veertien deelnemers dat koploper Grou veel te ver doorvoer. Men had aan boord blijkbaar te laat in de gaten dat de boei verplaatst was.

duel Grou Heerenveen Grou (links) en Heerenveen duelleren om de koppositie.

De wedstrijd begon om vier uur in plaats van twee uur. Dit in verband met de Hardzeildag, de topdag van de Sneek. De eerste skûtsjes verschenen al op het wedstrijdwater toen de laatste deelnemers aan de Sneekweek nog moesten finishen. E

r was zelfs een vaarverbod voor het Prinses Margrietkanaal afgekondigd. Bij de sluis van Terherne werden de schepen tegengehouden door een vaartuig van Rijkswaterstaat. Aan de andere kant, bij het starteiland, was de doorgang niet geblokkeerd, maar de politie stopte met drie bootjes een Tsjechische vrachtvaarder af, die geen weet had van de wedstrijd op het meer.

voor de wind De skûtsjes denderen met ruime wind over de Snitser Mar.

Helemaal zonder incidenten verliep de zeilpartij niet. Grou en Heerenveen voeren bijna een ronde met de protestvlag in het want. De oorzaak was volgens de een dat Sneek te laat draaide met een aanvarinkje als gevolg. Schipper Jappie Visser legde de latere winnaar uit dat hij niet anders kon, want dan had hij Heerenveen geramd. Vervolgens verdwenen de rode vlaggen weer naar de roef.

Opvallend was verder dat de voorhoede schepen van Grou en de Veenhoop, de eerste twee wedstrijd nu in de middenmoot of achterin finishten. Huizum bijvoorbeeld kwam als twaalfde binnen, terwijl Johannes Meeter in eerdere wedstrijden derde en vijfde was. Gerhard Pietersma (Earnewâld), tweede en eerste, bleef op de zesde stek steken. In het klassement gaat nu Grou aan de leiding.

bemanning sneker pan De bemanning van de Sneker Pan maakt haar opwachting bij de sponsoren.

Daguitslag TerherneSkûtsjesilen Earnewâld afgelast

7 augustus 2018 - De skûtsjewedstrijd bij Earnewâld is vanmiddag rond kwart over drie afgelast. Er stond te weinig wind om tussen de bomen bij dat dorp een fatsoenlijke race te houden. Er stond nooit langer dan 5 minuten wind vanuit dezelfde richting, aldus wedstrijdleider Wytze Visser.

Ongetwijfeld heeft het wedstrijdcomité daarbij ook het commentaar van gisteren van sommige schippers in gedachten gehad. Net als op de Veenhoop bijna een uur wachten op een laatste finisher is voor niemand een pretje.

De wedstrijd van Earnewâld wordt volgende week dinsdag om 14.00 uur op de Heegemer Mar bij Woudsend ingehaald. Waarschijnlijk wordt het dan een sleepstart, waarbij de skûtsjes in volgorde van de loting voor Earnewâld vertrekken.SKS-bestuur besluit: wedstrijd telt gewoon mee

Veenhoop: 5 augustus 2018 - Het protest van vier schippers tegen de wedstrijdleiding van Drachten-Veenhoop heeft niets uitgehaald. Het bestuur van de SKS heeft besloten de wedstrijd gewoon voor het klassement mee te laten tellen. Dit na het advies van de jury te hebben gewikt en gewogen. Het viertal wilde dat de wedstrijd geschrapt zou worden voor het eindklassement omdat het niet een echte wedstrijd werd gevonden, maar een loterij.Jappie Visser stoomt op naar tweede plek

jappie visserVeenhoop: 5 augustus 2018 - Debutant Jappie Visser is bij Drachten-Veenhoop met de Sneker Pan verrassend tweede geworden achter het skûtsje van Earnewâld. In een wedstrijd die bol stond van de draaiende winden, klom hij in het laatste rak van een vijfde plaats naar de tweede en had de finish een honderd meter verder gelegen, dan was Visser misschien als eerste over de eindlijn gekomen.

Mogelijk dat deze prestatie niet gaat meetellen voor het klassement. De schippers van Leeuwarden, Lemmer, Halve Maen en Heerenveen hebben geprotesteerd. Zij vinden dat de wedstrijd niet representatief is, maar een loterij door het gebrek aan voldoende wind. Zij haken daarmee in op het feit dat de SKS op advies van de jury vorig jaar de wedstrijd bij de Veenhoop om vrijwel dezelfde redenen ongeldig had verklaard. Mogelijk dat daar morgen of woensdag pas duidelijkheid over komt.

Jappie Visser had het geluk dat hij buiten het bereik van de achtervolgers met vrije wind naar voren kon zeilen. Voor hem dueleerden Pietersma, Douwe Visser (Grou), Pieter Meeter (Akkrum) en Johannes Meeter (Huizum), maar namen daarbij bij elkaar de wind uit de zeilen.

Nummer zes, Auke de Groot (Súdwesthoeke) kwam bijna 20 minuten later over de eindlijn, terwijl de laatsten in de wedstrijd nog aan het laatste rak moesten beginnen. De laatste deelnemers, Jeroen Pietersma met het Drachtster skûtsje, kwam op bijna een uur van de winnaar langs de finishboei.

Daguitslag Veenhoop


Leeuwarden verrassend winnaar op Pikmar

Grou: 4 augustus 2018 - Niet een van de gedoodverfde favorieten, maar Willem Zwaga met het Leeuwarder skûtsje won zaterdag verrassend de openingswedstrijd van het seizoen 2018 van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen, de SKS. Onder het toeziend oog van minister Bruno Bruins van Sport wist Zwaga de oprukkende Gerhard Pietersma (Earnewâld) en Johannes Meeter (Huizum) op de meet amper voor te blijven.

leeuwarden, huizum en earnewâldLeeuwarden was vanaf het begin bij de eersten te vinden, met als aanvankelijke favoriet Sytze Brouwer (Heerenveen) aan de leiding. Die kwam echter in problemen in een bakboord-stuurboord-situatie met Gerhard Pietersma. De laatste zette de protestvlag, maar kwam zonder deze rode lap over de finish.

In de tweede omloop pakte Zwaga de leiding om die niet meer af te staan. Achter hem wisselden Heerenveen en Earnewâld van plek. In die ronde, waarin Douwe Visser (Grou) een opmars vanaf de veertiende en laatste plaats voltooide op de vijfde stek, werd ook duidelijk dat er weinig veranderingen zouden plaatsvinden.

De wind ruimde, waardoor alleen het laatste stukje naar de finish een kruisrak werd. Daarvoor lag een lang rak via de nieuwe verbinding tussen Wijde Ee en Pikmar. De oude vrachtschepen legden die in kiellinie af. Door dat rak in de route op te nemen, was de passage van "scherprechter" de Tijnje beperkt. In het verleden wisselden de posities daar regelmatig.

leeuwarden, huizum en earnewâld De twee debutanten in de vloot, Rinus de Jong (Joure) en Jappie Visser (Sneker Pan) beperkten zich tot de strijd in de achterhoede. De Jong leek eerst in de voorste regionen mee te gaan strijden, maar zakte af naar een achtste finishplaats. Visser wist uiteindelijk nog als elfde over de eindlijn te gaan.

Daguitslag Grou